Ympäristöystävällistä lämmöntuotantoa
Euran Energia Oy hoitaa ja omistaa Linnavuoren palvelukeskuksen hakelämpölaitoksen Lapissa. Rauman kaupunki ostaa Euran Energia Oy:ltä lämpöenergiaa sovitulla kilowattihinnalla ja laitoksen pääomakulut katetaan kuukausimaksulla...
Miksi Suomessa on koittanut biopolttoaineiden aika?
Neljä vuosikymmentä sitten, 60- luvulla kevyt polttoöljy maksoi halvimmillaan 1 senttiä litra. Myös sähköä myytiin lämmityskäyttöön muutamalla sentillä kW. Silloin unohdettiin kotimaiset polttoaineet...
Hakelämpö tukee kestävää kehitystä, biopolttoaineet on ajan henki!

Euran Energia Oy:n toimialat ja toimintaidea

Euran Energia Oy:n päätoimiala on kaukolämmön erillistuotanto ja jakelu. Yrityksen toiminta keskittyy lämpöyrittäjyyteen. Tämä tarkoittaa käytännössä hakkeen tuottamista, varastointia ja toimitusta sekä hakelämmitystä eri kohteissa.

Euran Energia Oy:n toimintaidea on lämmön tuottaminen sekä myyminen asiakkaille näiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Kaikki lämpöenergia tuotetaan puuta energialähteenään käyttävissä lämpölaitoksissa lämmityskohteiden läheisyydessä. Poltettava materiaali hankitaan lähiseudun metsänomistajilta ja näin ollen yritys työllistää monia lähiseudun ihmisiä.

Lämpö tuotetaan uusiutuvista energialähteistä paikallisesti, joten sen voidaan sanoa olevan ympäristön kannalta kestävä ja ekologinen vaihtoehto. Yritys on lämpöenergian tuottamisen lisäksi kiinnostunut myös muista uusiutuvista energiamuodoista, joita voidaan tulevaisuudessa hyödyntää niin lämmityksessä kuin sähköntuotannossa ottaen ympäristöasiat mahdollisimman hyvin huomioon.

Yrityksen toimialaan kuuluvat myös lämpökeskusten rakentaminen ja huolto, lämmityspalvelut, sekä energiakonsultointi.

Bioenergiaterminaalit